• بیماری تراکم بزاق در شیردان (Salivary abomasal syndrome)

    بیماری انباشتگی شیردان

    بیماری تراکم بزاق در شیردان (Salivary abomasal syndrome) در بره‌های 5 تا 20 روزه با علائم لتارژی، عدم تعادل در راه رفتن، ازبین رفتن رفلکس مکش، اتساع محوطه بطنی و عدم تمایل به برخواستن از زمین مشخص می‌شود.

عناوین اصلی