• قرقاول نژاد گوش دار سفید (white eared pheasant)

    قرقاول نژاد گوش دار سفید

    قرقاول گوش‌دار سفید (white eared pheasant) با نام علمی (crossoptilon Crossoptilon) از خانواده قرقاول‌های گوش‌دار بوده و خود نیز شامل زیرگونه‌های مختلفی است.

عناوین اصلی