• واکسن لاکتوکوکوزیس ماهی

    واكسن لاكتوكوكوزیس ماهی

    واکسن لاکتوکوکوزیس ماهی برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری استرپتوکوکوزیس / آنترو کوکوزیس تولید شده توسط لاکتوکوکوس گارویه آ در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی تهیه شده است.

عناوین اصلی