• فناوری تولید گوشت در آزمایشگاه ها

    فناوری تولید گوشت در آزمایشگاه‌ها

    با اینکه فناوری تولید گوشت در آزمایشگاه‌ها به بهره‌برداری رسیده است، به‌علت عدم صرفه اقتصادی هنوز به تولید انبود نرسیده است. هر کیلو گوشت آزمایشگاهی حدود 400 دلار می‌باشد.

عناوین اصلی