• نگهداری مراقبت از هاسکی ها در اقلیم ایران

    نگهداری مراقبت از هاسکی‌ها در اقلیم ایران

    باتوجه به اینکه بیشتر مساحت ایران در اقلیم گرم و خشک قرار گرفته و نژاد هاسکی سگی قطبی و زاده‌ی اقلیم بسیار سرد است، باید نکاتی را درمورد نگهداری درست این نژاد بدانیم که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

عناوین اصلی