• قوانین و مقررات خروج سگ و گربه از ایران

    خروج حیوان خانگی

    خروج حیوانات خانگی از ایران، به ویژه سگ و گربه، مستلزم رعایت قوانین و مقرراتیست که برای خروج این حیوانات از کشور در نظر گرفته شده است تا بتوان به‌طور مطمئن و بدون مشکل اقدام به خروج حیوان خانگی خود نمود.

  • مجوز ورود و خروج برون مرزی حیوانات خانگی

    مجوز ورود و خروج برون مرزی حیوانات خانگی

    برای دریافت مجوز ورود و خروج حیوانات و سفر کردن همراه با حیوان خانگی به خارج از مرزها، نیاز به اقداماتی است که برای جلوگیری از انتشار بیماری‌های واگیردار انجام می‌شود.

عناوین اصلی