• پی بردن به وضع میکروبایولوژی جوجه های یک‌روزه

    پی بردن به وضع میکروبایولوژی جوجه‌های یک‌روزه

    پولت‌هایی که به مرغداری می‌رسند می‌باید از نظر سلامتی کاملاً مطمئن و بی‌نقص باشند. برای بررسی و مدیریت سلامت جوجه‌های یک‌روزه باید به نکاتی که در این نوشته آمده است توجه کنید.

عناوین اصلی