• ماهی سیلور اسکات (Silver Scat)

    ماهی سیلور اسکات

    ماهی سیلور اسکات (Silver Scat) از ماهیان آب‌های نیمه شور بوده که دارای بدنی با زمینه‌ی نقره‌ای رنگ و خال‌هایی سیاه بر روی آناست. دم این ماهی نیز به رنگ سبز – زرد می‌باشد.

عناوین اصلی