ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Stonefish

سنگ ماهی آب شیرین (Stonefish)

سنگ ماهی آب شیرین (Stonefish) ۱۳۹۸/۹/۱۳ 10:30:29 AM

سنگ ماهی آب شیرین (Stonefish) ، شیرماهی آب شیرین نیز نامیده می‌شود. سنگ ماهی‌ها در شرایط ایده‌آل تا سی سانتی‌متر رشد خواهند کرد.

عناوین اصلی