ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

تکثیر سنجاب

تولیدمثل سنجاب

تولیدمثل سنجاب ۱۳۹۸/۹/۴ 9:53:17 AM

بلوغ جنسی در سنجاب‌ها از ۱۲ تا ۱۸ ماهگی آغاز می‌شود و تا هفت سالگی جفت‌گیری صورت می‌گیرد. سنجاب‌ها بیشترین فعالیت را در اواخر زمستان دارند.

عناوین اصلی