ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

شقاق پای پرندگان DERMOCEN

شقاق پای پرندگان DERMOCEN ۱۳۹۸/۹/۳ 3:05:27 PM

درد پا، برجستگی‌های دنده‌ای شکل و پوسته‌ای، زخم آهکی شکل و ناراحتی مداوم پرنده برای ایستادن به‌روی پای را شقاق پای پرندگان می‌گویند.

عناوین اصلی