ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

قرقاول نژاد طلایی زرد – قرقاول لیمویی (Yellow Golden)

قرقاول نژاد طلایی زرد – قرقاول لیمویی (Yellow Golden) ۱۳۹۸/۹/۶ 10:53:13 AM

قرقاول نژاد طلایی زرد – قرقاول لیمویی (Yellow Golden) سویه‌ای تغییر یافته که با جهش ژنتیکی از نژاد قرقاول طلایی چینی (بلژیکی) بوجود آمده است. این ماکیان را با نام قرقاول لیمویی یا قرقاول لیمویی جنوب شرق آسیا نیز می‌شناسند.

عناوین اصلی