ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

رطوبت فضله

راهنمایی برای سلامت گله

برآورد رطوبت فضله مرغ ها

برآورد رطوبت فضله مرغ ها ۱۳۹۸/۸/۱۳ 11:18:15 AM

اگر خیس بودن فضله مرغ‌ها از اندازه معمول بیشتر باشد و بخش بزرگی از گله را در بر بگیرد، می‌باید علت اصلی آن هرچه زودتر شناسایی، و بی‌درنگ به آن رسیدگی شود.

عناوین اصلی