• تاثیر حیوانات خانگی در درمان افسردگی

    تاثیر حیوانات خانگی در درمان افسردگی

    یکی از روش‌های درمان افسردگی که چند سالی است در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد ونتایج مطلوبی به‌دست آمده است (Animal-assisted Therapy) یا pet therapy (درمان بوسیله حیوانات همدم) خوانده می‌شود.

عناوین اصلی