• تغذیه نوزاد ماهی و غذاهای مناسب آنها

    تغذیه نوزاد ماهی و غذاهای مناسب آنها

    تغذیه نوزاد ماهی یکی از مشکل‌ترین کارهای آکواریوم‌دارانی است که اقدام به تکثیر ماهی کرده‌اند. نکته قابل توجه اینست که پس از اتمام ذخیره غذایی نوزادان باید آن‌ها را تغذیه نمود.

عناوین اصلی