• مونو کلسیم فسفات و اهمیت آن برای دام و طیور

    مونو کلسیم فسفات و مصرف آن در خوراک دام و طیور

    مونو کلسیم فسفات ماده ضرورى کلیه مرغدارى و خوراک طیور و همچنین برخى از واحد‌هاى دامدارى و ‏کارخانجات خوراک طیور در کلیه سال مى‌باشد.

  • مصرف مونوکلسیم فسفات در تغذیه دام و طیور

    مصرف مونوکلسیم فسفات در تغذیه دام و طیور

    مونوکلسیم فسفات بعنوان مکمل کلسیم و فسفر در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار مى‌گیرد. دام و طیور براى ادامه حیات و بازدهى مناسب نیاز مبرمى ‏به مواد معدنى و در رأس آن کلسیم و فسفر دارند.

عناوین اصلی