• نکاتی مهم درباره حمام کردن طوطی ها

    نکاتی مهم درباره حمام کردن طوطی‌ها

    طوطی‌ها علاقه زیادی به حمام کردن دارند، شستشوی منظم برای پرنده بسیار حائز اهمیت است که به آرایش منظم پرها، رشد مناسب آنها و سلامتی پوستش کمک خواهد کرد.

عناوین اصلی