• روش های تشخیص درگیری پرندگان با مایکوپلاسما سینویا

    روش‌های تشخیص درگیری پرندگان با مایكوپلاسما سینویا

    بیماری مایکوپلاسما سینویا (mycoplasma synoviae) به صورت بیماری تحت بالینی مجاری فوقانی تنفسی روی می‌دهد و زمانی که با بیماری‌هایی چون نیوکاسل، برونشیت یا هردو ترکیب گردد، می‌تواند سبب بروز ضایعاتی در کیسه‌های هوایی شود.

عناوین اصلی