• روش های جفتگیری در گله گوسفندان

  روش های جفتگیری در گله گوسفندان

  روش‌های جفتگیری در گله گوسفندان به دو دسته جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی تقسیم می‌شود که هرکدام مزایا و معایبی دارند و در شرایط مختلف استفاده می‌شوند.

 • ناباروری ها و سقط هایی که قوچ در آن مقصر است

  ناباروری‌ها و سقط هایی که قوچ در آن مقصر است

  ناباروری‌ها و سقط هایی که توسط قوچ‌ها بوجود می‌آیند، می‌تواند در اثر بیماری‌ها یا شرایط مدیریتی در قوچ بالغ باشد و یا اینکه قوچ نابالغ باشد.

 • راهکارهای فیزیولوژیکی افزایش باروری در گوسفند

  راهکارهای فیزیولوژیکی افزایش باروری در گوسفند

  یکی از تکنیک‌های تولیدمثلی در جهت افزایش راندمان تولیدمثلی در گوسفند، افزایش تعداد و کیفیت اوویست‌هایی است که در هر چرخه فحلی از تخمدان آزاد می‌شوند و در نتیجه سبب افزایش راندمان بره‌زایی در گوسفند می‌شوند.

 • آماده کردن قوچ برای جفت گیری

  آماده کردن قوچ برای جفت‌گیری

  قوچ‌های سالم، شرایط و انرژی لازم برای بارورسازی میش‌ها را دارند. قوچ‌هایی که شرایط خوبی برای بارورسازی دارند نسبت به دمای زیاد حساس‌تر بوده و در هوای گرم فعالیت جنسی‌شان کاهش می‌یابد.

عناوین اصلی