ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

راهکارهای فیزیولوژیکی افزایش باروری در گوسفند

راهکارهای فیزیولوژیکی افزایش باروری در گوسفند ۱۳۹۸/۸/۱ 2:53:35 PM

یکی از تکنیک‌های تولیدمثلی در جهت افزایش راندمان تولیدمثلی در گوسفند، افزایش تعداد و کیفیت اوویست‌هایی است که در هر چرخه فحلی از تخمدان آزاد می‌شوند و در نتیجه سبب افزایش راندمان بره‌زایی در گوسفند می‌شوند.

آماده کردن قوچ برای جفت گیری

آماده کردن قوچ برای جفت گیری ۱۳۹۸/۶/۳۰ 12:10:49 PM

قوچ‌های سالم، شرایط و انرژی لازم برای بارورسازی میش‌ها را دارند. قوچ‌هایی که شرایط خوبی برای بارورسازی دارند نسبت به دمای زیاد حساس‌تر بوده و در هوای گرم فعالیت جنسی‌شان کاهش می‌یابد.

عناوین اصلی