• مکمل های معدنی برای میش های داشتی جهت بهبود سلامت بره و توان تولیدمثلی

  مکمل های معدنی برای میش های داشتی جهت بهبود سلامت بره و توان تولیدمثلی

  سود مزارع گوسفند بر پایه تولد یک یا چندین بره سالم از هر میش در طی یک سال می‌باشد. در طول مدت بارداری باید میش‌ها (و قوچ‌ها) در شرایط مطلوب باروری باشند.

 • اهمیت تغذیه در میش های آبستن

  اهمیت تغذیه در میش‌های آبستن

  یک رژیم غذایی کاربردی برای میش‌ها در دوران بارداری در رشد و سلامت جنین تاثیر بسزایی خواهد داشت. در ادامه می‌پردازیم به جزئیات میزان و نوع غذای مصرفی دام در آبستنی.

 • مراحل آبستنی در میش

  مراحل آبستنی در میش

  دوره آبستنی در میش‌ها به سه مرحله تقسیم می‌شود که دام در هرکدام ازین مراحل نیاز به مراقبت و تغذیه خاص خود را دارد، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

 • آماده کردن میش ها برای جفتگیری

  آماده کردن میش‌ها برای جفتگیری

  بالا بردن سطح تغذیه میش‌ها 10 الى ۱۴ روز قبل از جفت‌گیرى تا دو هفته بعد از جفت‌گیرى سبب افزایش وزن سریع میش‌ها شده و در نتیجه، 10-20% بره بیشترى در گله تولید خواهد شد.

عناوین اصلی