• ماهی چهار چشم (Four-Eyed Fish)

    ماهی چهار چشم

    ماهی چهار چشم (Four-Eyed Fish) یکی از مخلوقات فوق‌العاده است. مردمک چشم این ماهی به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده است و همین خصوصیت باعث شده است که او را چهارچشم بنامند.

عناوین اصلی