ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سگ نژاد نورفولک تریر (Norfolk Terrier)

سگ نژاد نورفولک تریر (Norfolk Terrier) ۱۳۹۸/۶/۱۶ 10:03:56 AM

سگ نژاد نورفولک تریر (Norfolk Terrier) با اینکه جثه کوچکی دارد اما ویژگی‌های یک سگ بزرگ را دارد. زیاد پارس می‌کند، اجتماعی، زیرک و همراه و همدمی وفادار برای خانواده‌ها است همچنین سگ کاری نیز است.

عناوین اصلی