• جفت ماندگی (Retained Placenta)

    جفت‌ماندگی در نشخوارکنندگان

    یکی از مشکلاتی که پس از زایمان گاوها بروز می‌کند؛ جفت‌ماندگی (Retained Placenta) است. در این نوشته به بررسی دلایل بروز، پیشگیری و درمان آن می‌پردازیم.

عناوین اصلی