• مصرف نانونقره در ایران

  مصرف نانونقره در ایران

  وضعیت استفاده از نانونقره در ایران را می‌توان به بخش‌های نساجی و پوشاک، آرایشی و شوینده، پزشکی و سلامت، آفت‌کش‌ها، تصفیه آب، ساختمان و کاربردهای پژوهشی و آزمایشگاهی تقسیم نمود.

 • موارد استفاده نانونقره در جهان و ایران

  موارد استفاده نانونقره در جهان و ایران

  نانوذرات نقره، یکی از پرکاربردترین ذرات در حوزه فناوری نانو بعد از نانولوله‌های کربن می‌باشد، که هرچه می‌گذرد بر کاربرد آن افزوده می‌شود.

 • اثر گذاری نانوسیلور بر روی زخم و محرک سیستم ایمنی

  اثر گذاری نانوسیلور بر روی زخم و محرک سیستم ایمنی

  در این مقاله می‌پردازیم به بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر برخی تغییرات هماتولوژیک به هنگام ترمیم زخم در موش کوچک آزمایشگاهی

عناوین اصلی