ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Wire Hair Fox Terrier

سگ وایرهر فاکس تریر (Wire Hair Fox Terrier)

سگ وایرهر فاکس تریر (Wire Hair Fox Terrier) ۱۳۹۸/۶/۴ 11:17:57 AM

بدن سگ وایرهر فاکس تریر (Wire Hair Fox Terrier) پوشیده از موهای بلند سفید سیمی مانند است با لکه‌های قهوه‌ای یا سیاه. سگی است شجاع، پر انرژی و بازیگوش، لجباز است و باید از تولگی تحت آموزش‌های جدی قرار گیرد.

عناوین اصلی