• بیماری چرخش یا سنوروس سربرالیس (C.cerebralis)

    بیماری چرخش یا سنوروس سربرالیس

    بیماری چرخش یا سنوروس سربرالیس (C.cerebralis) بر اثر وجود کرم نواری «تنیا مولتی‌سپس» و حمله آن به سیستم عصبی مرکزی گوسفند است که باعث ایجاد کیست و فشار داخل جمجه می‌شود.

عناوین اصلی