ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

جسم خارجی در دستگاه گوارش و انسداد مری

جسم خارجی در دستگاه گوارش و انسداد مری ۱۳۹۸/۸/۳۰ 11:03:18 AM

بیماری‌های انسداد مری و جسم خارجی در دستگاه گوارش دام از دسته مشکلاتی است که در اثر تغذیه نامناسب به‌وجود می‌‍‌آید. در ادامه به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.

بلعیدن اجسام خارجی توسط شتر

بلعیدن اجسام خارجی توسط شتر ۱۳۹۸/۵/۲۸ 12:05:52 PM

در بلعیدن اجسام خارجی توسط شترها، احتمال بروز بیماری تورم ضربه‌ای نگاری و برون شامه قلب در مقایسه با گاو، بسیار کمتر بوده و علت آن را می‌توان در این نوشته بررسی کرد.

عناوین اصلی