ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Hi Fin Platy

ماهی پلاتی باله بلند (Hi Fin Platy)

ماهی پلاتی باله بلند (Hi Fin Platy) ۱۳۹۸/۵/۲۷ 11:59:35 AM

ماهی پلاتی باله بلند (Hi Fin Platy) با نام‌های ماه ماهی و ماهی پلاتی جنوبی نیز شناخته می‌شود. این ماهی جانوری دورگه است که توسط تکثیر گزینشی به وجود آمده است.

عناوین اصلی