• معرفی تیره های اسب اصیل عرب

    تیره‌های اسب اصیل عرب

    پنج خط خونی اسب اصیل عرب که به «الخمسه» مشهورند شامل تیره‌های «کهیلان»، «صگلاوی»، «عبیان»، «حمدانی» و «حدبان»می‌باشند. که در ادامه به معرفی مختصر آنها می‌پردازیم.

عناوین اصلی