• سگ وست هایلند وایت تریر (West Highland White Terrier)

    سگ وست هایلند وایت تریر

    سگ وست هایلند وایت تریر (West Highland White Terrier)، تریر کوچکی است که بلندی موهای صاف و سفیدی دارد. این تریر باهوش کوچک آموزش‌ها را به راحتی فرا می‌گیرد. نسبت به بقیه سگ‌ها از گروه تریر خود استوارتر می‌باشد.

عناوین اصلی