ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Rambouillet

گوسفند نژاد رامبویه (Rambouillet)

گوسفند نژاد رامبویه (Rambouillet) ۱۳۹۸/۵/۲۴ 12:24:58 PM

گوسفند نژاد رامبویه (Rambouillet) از نژاد گوسفندان ریزپشم مرینوس اسپانیایی می‌باشد و در فرانسه توسعه یافته است. این گوسفند نژادی دو منظوره است، تولید پشم خوب با لاشه مطلوب و خوب از ویژگی آن است.

عناوین اصلی