• بیماری تب برفکی (FMD)، پیشگیری و کنترل

    بیماری تب برفکی FMD، پیشگیری و کنترل

    بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و بشدت واگیر دام می‌باشد که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فراورده‌های دامی محسوب می‌گردد.

عناوین اصلی