• علل ویروسی سقط جنین

  بیماری مرزی و سقط جنین دام

  بیماری مرزی و سقط جنین دام

  ویروس بیماری مرزی به عامل اسهال ویروسی گاو (BVD) شباهت زیادی داشته و برخی از موارد همه‌گیری بیماری مرزی همراه با حضور بیماری اسهال ویروسی گاو در گله‌ها مشاهده شده است.

 • اسهال ویروسی گاوان یا BVD

  اسهال ویروسی گاوان یا BVD

  اسهال ویروسی گاوان یا BVD بیماری ویروسی به‌شدت واگیردار در گاو است. ویروس این بیماری می‌تواند گاو را در هر سنی و در هر گله‌ای (با شرایط مختلف) آلوده کند.

 • علائم اسهال ویروسی گاوان (BVD- MD)

  علائم اسهال ویروسی گاوان

  یکی از جنبه‌های مهم بیماری اسهال ویروسی گاوان (BVD- MD) شباهت آن با طاعون گاوی و MCF است که با سائیدگی بافت پوششی مخاط دهان و مجاری گوارشی همراه می‌باشد.

عناوین اصلی