• اسب پونی ولش مانتین (welsh mountain pony)

    اسب پونی ولش مانتین

    پونی‌های امروزی ولش مانتین (welsh mountain pony) شجاع، پر انرژی، سازگار و اسب سواری درجه یک برای کودکان بوده و در ورزش محبوب گاری و کالسکه‌رانی نیز بسیار چشمگیر است.

عناوین اصلی