ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Vizsla

سگ نژاد ویشلا (Vizsla)

سگ نژاد ویشلا (Vizsla) ۱۳۹۸/۵/۸ 10:01:22 AM

سگ نژاد ویشلا (Vizsla) سگی شکاری با جثه متوسط است. طول بدن تنومند آن بیشتر از ارتفاعش می‌باشد. زیرک و بسیار آموزش‌پذیر در سطوح بالا. ویشلا نژادی است فهمیده، آرام و دوست‌داشتنی.

عناوین اصلی