ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

محلول گلوتارال 2درصد

محلول گلوتارال 2درصد ۱۳۹۸/۴/۳۰ 2:03:07 PM

محلول گلوتارال 2درصد بهترین و تنها محلول ضدعفونی‌کننده انتخابی جهت استریلیزاسیون سرد است.

عناوین اصلی