• محلول گلوتارال 2درصد

    محلول گلوتارال 2درصد

    محلول گلوتارال 2درصد بهترین و تنها محلول ضدعفونی‌کننده انتخابی جهت استریلیزاسیون سرد است.

عناوین اصلی