• سگ نژاد تیبتن ماستیف (Tibetan Mastiff)

    سگ نژاد تیبتن ماستیف

    ماستیف تبتی (Tibetan Mastiff) سگی غول‌پیکر، با استخوان‌بندی محکم و تنومند است. یک سگ چوپان و گارد ایده‌آل است. این نژاد سگ به یک صاحب با تجربه نیاز دارد تا به او بفهماند رئیس کیست.

عناوین اصلی