• ماهی پلاتی کالیکو (Calico Platy)

    ماهی پلاتی کالیکو

    ماهی پلاتی کالیکو (Calico Platy) دارای رنگ‌بندی فراوانی است. بدن این ماهی دارای پس زمینه طلائی به همراه خطوط سیاه فراوان بر روی آن است.

عناوین اصلی