• بیماری های شایع لاک پشت گوش قرمز

    بیماری‌های شایع لاک‌پشت گوش قرمز

    اگر لاک‌پشت گوش قرمز را بعنوان حیوان خانگی نگهداری می‌کنید باید کاملاً از نحوه نگهداری حیوان و بیماری‌های شایع آن آگاه باشید. در این خبر به بررسی اجمالی بیماری‌های لاک‌پشت گوش قرمز می‌پردازیم.

عناوین اصلی