ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

تایلوزین

محلول استریل تزریقی Tylosol20

تایلوزین 20% (تایلوسول 20)

تایلوزین 20% (تایلوسول 20) ۱۳۹۶/۵/۲۴ 11:31:24 AM

هرمیلی‌لیتر از داروی تایلوسول 20 حاوی 200 میلی‌گرم تایلوزین فعال BASE می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.

محلول استریل تزریقی - Tylosol

تایلوزین 5% (تایلوسول 5)

تایلوزین 5% (تایلوسول 5) ۱۳۹۲/۱۱/۸ 12:44:13 AM

هر میلی‌لیتر داروی تایلوسول حاوی 50 میلی‌گرم تایلوزین فعال (Base) می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.

عناوین اصلی