ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

جنتامایسین

Gentacin 10

جنتامايسين 10 (جنتاسین 10)

جنتامايسين 10 (جنتاسین 10) ۱۳۹۹/۵/۲۰ 12:03:21 PM

جنتامایسین یک آنتی‌بیوتیک از گروه آمینوگلیکوزیدها است که علیه عفونت‌های مختلف باکتریایی موثر است. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

محلول استریل تزریقی - Gentacin 5

جنتامايسين 5% (جنتاسین 5)

جنتامايسين 5% (جنتاسین 5) ۱۳۹۲/۲/۱۷ 7:26:35 PM

هر میلی‌لیتر دارو حاوی 50 میلی‌گرم جنتاسین 5 به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

عناوین اصلی