• ماهی پلاتی تاکسیدو (Tuxedo Platy)

    ماهی پلاتی تاکسیدو

    ماهی پلاتی تاکسیدو (Tuxedo Platy) از جمله ماهیان آرام و صلح‌جو آکواریوم‌های گیاهی است. بخش زیادی از بدن این ماهی توسط لکه‌های سیاه فراوانی پوشیده شده است.

عناوین اصلی