• گوسفند نژاد دورست هورن (Dorset Horn)

    گوسفند نژاد دورست هورن

    گوسفند نژاد دورست هورن (Dorset Horn) یکی از متمایزترین نژادهای گوسفند در جهان است زیرا هم میش و هم قوچ این نژاد دارای شاخ می‌باشند.

عناوین اصلی