ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی شارک روباه (Siamese Flying Fox Shark)

ماهی شارک روباه (Siamese Flying Fox Shark) ۱۳۹۸/۳/۲۲ 11:08:56 AM

ماهی شارک روباه سیامی (Siamese Flying Fox Shark) بومی هند، تایلند و اندونزی است. شارک روباه ماهی‌ای مناسب برای آکواریوم‌های اجتماعی است.

عناوین اصلی