• سگ نژاد سیلکی تریر (Silky Terrier)

    سگ نژاد سیلکی تریر

    سگ نژاد سیلکی تریر (Silky Terrier) نمونه عبارت "سگ کوچک، شخصیت بزرگ" است. او سرسخت و با اعتماد به نفس است. با این حال او یک همدم دوست‌داشتنی است که عاشق این است که نزدیک به مردم زندگی کند.

عناوین اصلی