ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی پوزه خرگوشی (Chinese Hi Fin Banded Shark)

ماهی پوزه خرگوشی (Chinese Hi Fin Banded Shark) ۱۳۹۸/۳/۲ 10:00:48 AM

ماهی پوزه خرگوشی (Chinese Hi Fin Banded Shark) با نام‌های بسیاری از جمله ماهی شارک باله بلند چینی، ماهی مکنده آسیایی و شارک راه‌راه چینی شناخته می‌شود.

عناوین اصلی