• سگ نژاد شایلو شپرد (Shiloh Shepherd)

    سگ نژاد شایلو شپرد

    سگ نژاد شایلو شپرد (Shiloh Shepherd) بسیار شبیه به ژرمن شپرد بوده اما بزرگتر می‌باشد. نسبت به ژرمن شپرد پر سر و صدا تر بوده و از نظر مشکل کفل بهتر می‌باشد.

عناوین اصلی