ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

خرگوش هوتوت کوتوله (Dwarf Hotot)

خرگوش هوتوت کوتوله (Dwarf Hotot) ۱۳۹۸/۲/۲۴ 3:09:10 PM

شهرت خرگوش نژاد هوتوت کوتوله (Dwarf Hotot) به رنگ خاص آنان باز می‌گردد. آنها به طور کامل سفید بوده و فقط هاله کوچکی در اطراف چشمانش رنگی است و از همین‌رو گاهی آن را به نام «چشم فانتزی» نیز می‌شناسند.

عناوین اصلی