• عفونت های باکتریایی در شترمرغ

    عفونت‌های باکتریایی در شترمرغ

    علت اصلی آلودگی‌های باکتریایی بهداشت ضعیف در اتاق گرمخانه، بستر و هچری و جایگاه نگهداری جوجه‌ها می‌باشد درنتیجه رعایت اکید بهداشت نقش کلیدی در پرورش شترمرغ دارد.

عناوین اصلی