• گاستریت مگا باکتریائى Megabacterial gastritis در شترمرغ

    گاستریت مگا باکتریائى Megabacterial gastritis

    باکتری گاستریت مگا باکتریائى Megabacterial gastritis عمدتاً جوجه‌ها را در سن 10 روز تا 6 هفته مبتلا می‌نماید. این باکتری در دیواره معده شترمرغ‌های مرده یافت شد که بنظر می‌رسد موجب تضعیف و ناتوانی عضلات معده می‌شود.

عناوین اصلی